μετακομισαμε στο http://samosbook.blogspot.com

ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΑΜΕ! ΠΛΕΟΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ http://samosbook.blogspot.com !!!

 Ένα νέο ηλεκτρονικό διάλογο άνοιξε πριν λίγες μέρες (και ολοκληρώθηκε στις 18/11) η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών μέσα από την ιστοσελίδα του γραφείου του Πρωθυπουργού, http://www.opengov.gr/ (από το 'open goverment' που σημαίνει 'ανοικτή διακυβέρνηση'). Αφορούσε φυσικά το νομοσχέδιο για το νέο τρόπο προσλήψεων στο Δημόσιο μέσω του ΑΣΕΠ. Θετικότατη εντύπωση μας έκανε το γεγονός της συμμετοχής των πολιτών που ελεύθερα μπορούσαν να σχολιάσουν τα άρθρα του νομοσχεδίου και να καταθέσουν την αποψή τους για πιθανόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που χρειάζεται να γίνουν. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο για το άρθρο 4 που αφορά ''Επαναρυθμίσεις για τη μοριοδότηση των υποψηφίων'' κατατέθηκαν περίπου 2000 σχόλια πολιτών! Ακόμα πιο θετική εντύπωση μας έκανε το γεγονός οτι οι διαχειριστές της σελίδας απάντησαν στις όποιες σημαντικές απορίες ή σχόλια διατυπωθηκαν μέχρι και τη τελευταία μέρα ολοκλήρωσης της συζήτησης. Με αφορμή λοιπόν το γεγονός αυτό, το samosforum καλεί όλους του πολίτες που ενδιαφέρονται (και ελπίζουμε ο αριθμός να αυξάνεται όλο και περισσότερο) να συμμετέχουν σε τέτοιες συζητήσεις μέσα απο την ιστοσελίδα: http://www.opengov.gr/

Η σωστή μας ενημέρωση άλλα και η ενεργή μας συμμετοχή αποτελεί βασική προϋπόθεση για να πάμε ένα βηματάκι πιο πέρα...
samosforum.blogspot.com

Παράκατω σας παραθέτουμε τα σημεία του Νομοσχεδίου που θα κατατεθεί για συζήτηση και για ψήφιση στη Βουλή και αφορα το νομοσχέδιο προσλήψεων στο δημόσιο. 
1. Επανακαθορισμός της έκτασης εφαρμογής των διατάξεων του Ν.2190/94 και υπαγωγή των διορισμών του τακτικού προσωπικού του Δημοσίου και των φορέων του στη διαδικασία επιλογής μέσω ΑΣΕΠ καθώς και την άσκηση ελέγχου νομιμότητας για τις προσλήψεις του έκτακτου προσωπικού.
2. Οι ελάχιστες εξαιρέσεις που απέμειναν αφορούν σε προσωπικό του οποίου η επιλογή διέπεται από διαφανείς, αντικειμενικές και αξιοκρατικές διαδικασίες ή αφορούν σε διορισμό για κοινωνικούς λόγους.
3. Κατάργηση της προσαύξησης κατά 50% των μονάδων λόγω εμπειρίας.
4. Κατάργηση της διενέργειας της προφορικής συνέντευξης και της βαθμολογίας του κριτηρίου αυτού σε διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με σειρά προτεραιότητας.
5. Τροποποίηση διατάξεων που διέπουν την μοριοδότηση υποψηφίων, και κατάργηση της συνάφειας των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών, γραπτού διαγωνισμού και διαγωνισμού με σειρά προτεραιότητας.
6. Για το 50% των προκηρυσσομένων θέσεων ανά φορέα κλάδο και ειδικότητα δεν θα λαμβάνεται εφεξής υπόψη η εμπειρία ως βαθμολογούμενο κριτήριο.
7. Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν στο τεστ δεξιοτήτων στο οποίο μπορεί να συμμετάσχει υποψήφιος σε διαγωνισμό βάσει κριτηρίων, του ΑΣΕΠ.
8. Λαμβάνεται μέριμνα για την αντιστοίχηση της χρονικής περιόδου απασχόλησης του εποχικού προσωπικού των βρεφονηπιακών σταθμών με την χρονική περίοδο λειτουργίας των σταθμών.
9. Αλλαγή στη μοριοδότηση των κριτηρίων για την απασχόληση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ώστε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ ανεργίας / εμπειρίας.
10. Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που ισχύει για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου και επιλογή των αναδόχων βάσει κριτηρίων.
11. Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που ισχύει για το διορισμό διακριθέντων αθλητών στο Δημόσιο.

Με τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία υλοποιούμε τις προγραμματικές μας δεσμεύσεις και εμβαθύνουμε την αξιοκρατία και τη διαφάνεια στις προσλήψεις. Στόχος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι, μέσα από ανοιχτή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων των πολιτών αλλά και των κοινωνικών φορέων, να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα και κυρίως να διατυπωθούν προτάσεις, που θα συμβάλουν στην βελτίωση, τη συμπλήρωση και την καλύτερη σύνταξη του Νόμου. Στόχος μας είναι να βάλουμε τέρμα στις πελατειακές σχέσεις, να εμπεδώσουμε την αξιοκρατία και τη διαφάνεια.
Είναι μία πρώτη πράξη αποφασιστική για την επαναθεμελίωση αρχών και αξιών που είναι απαραίτητες, που σε τελική ανάλυση τις χρωστάμε στους Έλληνες, πολύ περισσότερο στους Έλληνες του μέλλοντος


Γιάννης Ν. ΡαγκούσηςΥπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου