μετακομισαμε στο http://samosbook.blogspot.com

ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΑΜΕ! ΠΛΕΟΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ http://samosbook.blogspot.com !!!


Καταργείται η προφορική συνέντευξη στις προσλήψεις στο Δημόσιο. Προφορική συνέντευξη θα γίνεται μόνον σε ειδικές περιπτώσεις που αφορούν επιστημονικό προσωπικό ειδικών κατηγοριών και θα διενεργείται από το ΑΣΕΠ.


Καταργείται άμεσα η πριμοδότηση του 50% στην προϋπηρεσία των υποψηφίων (συνήθως συμβασιούχων ή κατόχων stage) που ίσχυε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010. Η προϋπηρεσία του υποψηφίου θα μοριοδοτείται στο καινούργιο σύστημα και θα είναι ισότιμη είτε αποκτήθηκε στο Δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα.


Καταργούνται όλες οι συμβάσεις έργου. Γενικότερα η σύμβαση έργου με φυσικά πρόσωπα καταργείται ως μορφή εργασίας από το Δημόσιο. Οι συμβάσεις αυτές, όπου υπάρχει ανάγκη εποχικού ή άλλου μη μόνιμου προσωπικού, αντικαθίστανται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που δεν θα υπερβαίνουν συνήθως τους οκτώ μήνες.*


Καταργείται η ποσόστωση για ορισμένες ειδικές κατηγορίες υποψηφίων όπως οι πολύτεκνοι και οι παλιννοστούντες. Οι πολύτεκνοι εκπροσωπούσαν το 20% σε κάθε διαγωνισμό, οι τρίτεκνοι το 10% και οι παλλινοστούντες το 5%. Οι υποψήφιοι αυτοί θα πριμοδοτούνται στους διαγωνισμούς με μόρια, αλλά δεν θα συγκροτούν ειδική κατηγορία με ποσόστωση στους πίνακες επιτυχόντων.


Αυξημένη μοριοδότηση θα έχουν οι κάτοχοι τίτλων σπουδών (μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες κ.τ.λ.). Στόχος της νέας μοριοδότησης, να «φέρει» στο Δημόσιο επιστήμονες κύρους και αυξημένων προσόντων ώστε να αλλάξει έτσι και το πρόσωπο της δημόσιας διοίκησης.


Ολα στο ΑΣΕΠ. Αυτή θα είναι η λυδία λίθος στον νέο νόμο για τις προσλήψεις, καθώς εντάσσονται στο ΑΣΕΠ όλες οι κατηγορίες προσλήψεων που είχαν εξαιρεθεί, δηλαδή Οργανισμοί στον ευρύτερο δημόσιο φορέα και τις ΔΕΚΟ, αλλά και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


Επίσης, στη δικαιοδοσία του ΑΣΕΠ θα εντάσσονται όχι μόνον οι προσλήψεις του μόνιμου προσωπικού, αλλά και οι προσλήψεις των μερικώς απασχολούμενων και των συμβάσεων εποχικού προσωπικού με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
Σύμφωνα επίσης με το zhteitai.gr η κυβέρνηση επιμένει στις απόψεις της όσον αφορά τους STAGE. Δηλαδή στην κατάργηση τους, και την ύπαρξη τους μόνο στον ιδιωτικό τομέα με ασφάλιση.


Σχόλιο samosforum: Ελπίζουμε όλα αυτά να εφαρμοστούν και στη πράξη και ο πολίτης να επαναπροσδιορίσει τη σχέση εμπιστοσύνης του με τη διαδικασία προσλήψεων από το κράτος. Ελπίζουμε επίσης να μή δημιουργηθούν νέες στρατιές συμβασιούχων ώς μόνιμη λύση για το γενικότερο πρόβλημα της ανεργίας. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΘΕΤΙΚΕΣ0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου